Zweck und Ziele


Förderung und Verrichtung der religiösen Dienste

Förderung des interreligiösen Dialoges 

Förderung der Kultur

Förderung des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen, Völkerverständigung und Toleranz.

Soziale Betreuung und Beratung der Gemeindemitglieder

Koordinierung und Betreuung religiöser, kultureller und  sozialer Aktivitäten der Ortsgemeinden       

Koordinierung und Förderung der Integrationsarbeit in den Gemeinden

Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache durch Migranten/innen. 

Errichtung und Erhaltung der Gebetsstätten und Moscheen

Förderung von Sport und Jugendarbeit

Förderung von Seniorenarbeit

Förderung von Bildung und Studium  

Hilfsaktionen für Opfer von Naturkatastrophen

Beratung und Hilfestellungen bei Wallfahrten 

Weiter- und Fortbildung der Vorstände in den Ortsvereinen

Förderung und Angebote für Frauenarbeit und frauenspezifische Beratung

Hilfestellung in Todesfällen (seelsorgerisch)

Telefonseelsorge 

Erstellung von religiösen Gutachten. Quelle Ditib Köln.
Amaç ve Hedefler


Diyanet İşleri Türk İslam Birliği`nin  başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır: 

Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat  icra etmek,

Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,

Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,

Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,

Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak, 

Almanya genelinde bağlı cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek,

Bağlı cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek,

Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek,

Almanya genelinde müslümanların ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek,

Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,

Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,

Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,

Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,

Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,

Bağlı derneklerimizin hizmet içi eğitimini sağlamak,

Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,

Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,

Telefon ile dini sorulara cevap vermek,

Dini konularda bilirkişi sıfatıyle fetva vermek. Kaynak Ditib Köln.

Deutsch Türkçe

Ditib-Wolfsburg                                              

 S. Angin